Vår verksamhet:

Advokat Ulf Ericson inriktar sig på att bistå privatpersoner i frågor som rör fast egendom. Vi hjälper till att upprätta entreprenadavtal för om- och tillbyggnad och bistår klienten i frågor rörande bygglov. Vi biträder även i frågor/tvister som rör fel i fastighet.
Vidare inriktar vi oss på att bistå företag i tvister och med upprättande av kompanjonsavtal samt erbjuder hjälp med bakgrundskontroller vid rekrytering av ny personal.
Har Du blivit utsatt för skada i trafiken kan Du få hjälp av oss med ersättningsfrågor. Vårt arbete betalas fullt ut av försäkringsbolaget. Därutöver har vi ett särskilt intresse inom området bostadsrätt och bistår styrelsen i bostadsrättsföreningar med juridisk hjälp.


Här nedan följer länkar till några av våra verksamhetsområden.

Kompanjonsavtal
Fastighetsförsäljning
Bakgrundskontroll
Trafikskada


Vi har följande samarbeten.

Villaägarna
Act Advokater
Fukt och Byggkonsult AB